About us

Company information

Corporate name:

Medical Intertrade d.o.o Sarajevo je privredno društvo sa ograničenom odgovornošću za vanjsku trgovinu i trgovinu na veliko i malo neprehrambenim proizvodima. (Limited Liability Company for Foreign Trade, Wholesale and Retail in Non-Alimentary Products)

Abbreviated corporate name:

Medical Intertrade d.o.o Sarajevo

Registry Court:

Općinski sud u Sarajevu, MBS 65-01-0600-10

JIB:

4200000660004

Corporate seat:

Tvornička 3, 71 210 Ilidža – Sarajevo

Entity Founder:

Medical Intertrade d.o.o Sveta Nedjelja, Hrvatska

Management Board:

v.d. direktor Sandra Đuričić

Capital stock:

1.028.508,65 KM, uplaćen u cjelosti.

Bank:

PBZ d.d.: HR3623400091110117439

Raiffeisenbank d.d. Sarajevo – 1610000035170077

Intesa SanPaolo bank d.d – 1541602004146621