POSLOVNI PARTNER PRVOG IZBORA

Scroll to explore

O nama

Medical Intertrade d.o.o Sarajevo, je privredno društvo sa ograničenom odgovornošću za vanjsku trgovinu i trgovinu na veliko i malo neprehrambenim proizvodima, a osnovna joj je djelatnost promet lijekovima i medicinskim sredstvima za što je ovlaštena rješenjem Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine.

Cjelokupno djelovanje usklađeno je sa zakonima i pravilnicima Bosne i Hercegovine, uz poštivanje načela dobre skladišne prakse, dobre kliničke prakse i dobre prakse u distribuciji lijekova i medicinskih proizvoda.

Sve aktivnosti koje imaju utjecaja na kvalitetu proizvoda propisane su standardnim operativnim procedurama (SOP) i radnim uputama (WI) koje su sastavni dio integriranog sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnim normama ISO 9001:2015.

Misao vodilja tvrtke je "kvalitet osigurava kvantitet".

Nadzor učinkovitosti primjene propisanih postupaka redovito nadzire globalna certifikacijska organizacija, kao i naši brojni principali. Sastavni dio integriranog sistema upravljanja je neprekidno poboljšanje u svim područjima djelovanja firme za što se brinu visokoobrazovani i stručno osposobljeni zaposlenici.

Poslovnu politiku temeljimo na širenju mreže kupaca i dobavljača i ostvarivanju planiranih poslovnih rezultata, uz poštivanje načela društveno odgovornog poslovanja.

Ekskluzivna zastupstva

Naša postignuća

ukupno prometa u 2023.

smo po ukupnom prometu svih tvrtki u Hrvatskoj

smo najveća tvrtka u sektoru trgovine na veliko u Hrvatskoj

godine postojanja

Certifikati

Budući da nam kvaliteta procesa i usluga predstavlja imperativ, implementirali smo sustave upravljanja kvalitetom prema ISO standardima. Konstantna poboljšanja provođenja procesa i usluga su potvrđena uspješnim recetificiranjem kroz stalne nadzore vanjskih prosuditelja.

Kontakti

Informacije