Naše usluge

Skladištenje i transport

Zahvaljujući maksimalnom angažmanu stručnih zaposlenika te kontinuiranim investiranjem u opremu i kadar, Medical Intertrade d.o.o. Sarajevo ispunjava uslove za skladištenje i distribuciju lijekova i medicinskih sredstava udovoljavajući i najzahtjevnijim deklariranim temperaturnim i sigurnosnim zahtjevima.

Služba skladištenja i transporta svoj uspješan rad temelji na propisima dobre transportne i skladišne prakse čiji su zahtjevi implementirani u interni sistem upravljanja kvalitetom.

U prilog uspješnosti našeg svakodnevnog zalaganja i rada, a u cilju poboljšanja sistema kvaliteta skladištenja i transporta lijekova i medicinskih sredstava, govore Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za obavljanje prometa na veliko, EN ISO 9001:2015 certifikat koji obnavljamo od 2010. godine kroz redovne recertifikacijske audite, kao i brojni eksterni, uspješno ocijenjeni inspekcijski nadzori od strane naših poslovnih partnera.

U konačnici, zadovoljstvo krajnjih kupaca, kao primarni cilj svakog zaposlenika Medical Intertrade-a, predstavlja ujedno najveću motivaciju i nepresušan izvor energije za naše daljnje zalaganje i trud u budućem radu.